Samuelin sivukurssi

Ulkoasu

Tarkoitus

Monia web-sivuja yritetään erottaa muista käyttämällä mahdollisimman paljon eri värejä sekä vilkkuvia ja juoksevia animaatioita. Usein selkeä ja harkittu ratkaisu on toimivampi.

Kotisivuja katsellessa tulee usein mieleen, että tekijä on opetellut HTML-kieltä kokeilemalla kaikkia mahdollisia tageja, jotka sitten ovat jääneet sivulle. Harvoin kyseessä on ollut viestinnällinen ajatus, jonka esiin tuomiseen on käytetty HTML-kieltä. Sivujen tekijöistä (ja lukijoista) visualistit ja strukturalistit sotivatkin HTML-kielen oikeasta käyttötavasta.

Strukturalistien mielestä HTML on tarkoitettu yksinomaan sisällön merkitsemiseen, visualistit tahtovat tehdä esteettisiä ja näyttäviä sivuja. Itse pidän sisältöä pääosassa, mutta ymmärrän myös ulkoasun vaikutuksen luettavuuteen ja miellyttävyyteen. Kuvat ja muu grafiikka ovat omiaan piristämään muuten harmaita sivuja, ja usein niillä voi olla myös viestinnällinen tarkoitus. Niiden hyödyntämiseen tarvitaan kuitenkin oma oaamisensa. Tämän kurssin sivujen pelkistetty ulkoasu johtuu lähinnä siitä, että mielestäni sisältö ei kaipaa tämän enempää väritystä tai koristelua.

Koska jokainen kuva aina hidastaa sivun latautumista, niillä kaikilla tulisi olla hyvä syy olla sivulla. Muutenkin sivun ulkoasuun vaikuttavilla tekijöillä tulisi olla jokin tarkoitus. Strukturalistit vastustavat taulukoiden (table) käyttöä muuhun kuin taulukoiden esittämiseen. Itse käytän joskus taulukoita sivun "asemointiin" - en kuitenkaan vain siksi, että osaan käyttää niitä.

Moni web-sivujen tekoa opettava teos mainostaa kertovansa, kuinka lukija oppii 3D-grafiikkaa, gif-animaatioita ja värikästä tekstiä käyttäen tekemään Internetin cooleimpia sivuja. Näitä verkon viileimpiä on varmaan mukava katsella, mutta mahdollisen sisällön lukeminen ei oikein ota onnistuakseen kuvien kieppuessa ja lauseiden välkkyessä. Usein voisi kysyä, miksi kirjekuori avautuu, sulkeutuu ja pyörii tai miksi "new" välkkyy vetäen huomion pois uudesta asiasta. Yleensä vastausta ei löydy.