Samuelin sivukurssi

Ulkoasu

Sommittelu

Sivuja ei kannata tunkea täyteen tavaraa. Lukija hahmottaa vain tietyn määrän elementtejä kerrallaan. Tyhjällä tilalla on tärkeä osa sommittelussa.

Web-sivujen ulkoasua suunniteltaessa kannattaa muistaa, että HTML-kielen avulla ei voi määrätä tarkasti elementtien (tekstin, grafiikan ja kuvien) sijaintia, kirjasinkokoja eikä värejä. Selainohjelmat tai niiden käyttäjät päättävät, miten mikäkin HTML-tagi vaikuttaa; selaimia käytetään eri ympäristöissä ja eri asetuksilla.

Vaikka tarkkaan sommitteluun ei päästäkään, joitain seikkoja voi toki suunnitella. Sommittelu lähtee liikkeelle yksinkertaisista asioista: pisteistä, viivoista, geometrisista kuvioista, rajauksista ja elementtien välisistä suhteista. Työn alla olevasta sivusta voi silloin tällöin yrittää löytää näitä elementtejä ja miettiä niiden suhteita toisiinsa.

Havainnoidessaan ihminen pyrkii järjestämään esillä olevia elementtejä. Parhaiten tämä onnistuu, kun elementtejä on 3 - 7. Myös elementtien liikesuunta on tärkeä niiden vaikutuksen kannalta. Siksi usein "eteenpäin" vievät linkit sijoitetaan sivun oikeaan reunaan ja "takaisin" vievät vasempaan.