Samuelin sivukurssi

Rakenne

Mitä kuuluu HTML-dokumenttiin

Koska HTML on yhä kehittyvä kieli, siitä on julkaistu useita eri versioita. Microsoft on määritellyt elementtejä, joita vain sen oma Internet Explorer -selain tukee. Samoin Netscapella on omia, Navigatorin tukemia elementtejä. Nykyään kuitenkin selainten valmistajat noudattavat aika hyvin W3-konsortion määrittämiä HTML-standardeja.

Jokaisesta HTML-dokumentista tulisi näkyä, mitä HTML-kielen versiota se noudattaa. Tämä ilmoitetaan document type definition -määrityksellä dokumentin alussa. Käytettäessä versiota 3.2, kyseinen määritys on:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">
Uudemman, HTML 4.01 -version mukainen määritys on:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 strict//EN">
Tämän kurssin sivut käyttävät uusimmissa matkapuhelimissakin toimivaa, pelkistettyä XHTML Basic -versiota:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML Basic 1.0//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml-basic/xhtml-basic10.dtd">

DTD-määrityksen jälkeen tulee html-elementti, jonka lopputagi tulee dokumentin loppuun. html-alku- ja lopputagin väliin jäävä osa jaetaan päähän (head) ja ruumiiseen (body). head-elementtiin voi laittaa tietoa sivusta, body-osaan tulee varsinainen, lukijan nähtäväksi tarkoitettu tieto. head-osaan kuuluu pakollisena dokumentin otsikko title-elementillä määriteltynä. Dokumentin käyttämä merkistö kannattaa ilmoittaa meta-elementillä, ellei WWW-palvelin osaa kertoa merkistöä oikeissa HTTP-otsikkotiedoissa. Näin ollen XHTML Basic -dokumentin pakollinen osa näyttää seuraavalta:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML Basic 1.0//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml-basic/xhtml-basic10.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Raportti lehtien kellastumisesta</title>
</head>
<body>
</body>
</html>

Vanhoissa HTML-versioissa html, head- ja body-tagitkin voi jättää pois, sillä jokaisen selaimen pitäisi osata täydentää ne itse oikeisiin paikkoihin. Tällöin pakollisiksi elementeiksi jäävät enää document type definition ja title.

body-osaan voidaan laittaa linkkejä, listoja, lomakkeita, taulukoita ja paljon muuta sopivia elementtejä käyttäen. Kurssiin kuuluvalla esimerkkisivulla käytetään paljon eri elementtejä. Lisäksi olen koonnut kaikki XHTML Basic -elementit suomenkielisine selityksineen omalle sivulleen.