Samuelin sivukurssi

Rakenne

Elementtien järjestys

HTML-kielessä useimmat elementit ovat joko kappale- tai tekstitason elementtejä. Kappaletason (block) elementit muodostavat "blokkeja", eli yleensä ennen niitä ja niiden jälkeen sivulla vaihtuu rivi. Tekstitason elementtejä (inline) käytetään tyypillisesti kappaleiden sisällä olevassa tekstissä esiintyvien yksittäisten sanojen tai lyhyiden pätkien merkitsemiseen.

Kappale-elementit voivat pitää sisällään sekä toisia kappale-elementtejä että tekstielementtejä, kun taas tekstielementit voivat sisältää vain tekstiä ja toisia tekstielementtejä.

XHTML Basic -versiossa kappale-elementtejä ovat:

Tekstielementtejä ovat:

Jotkut elementit eivät kuulu selvästi kappale- tai tekstitason elementteihin. Tällaisia ovat esimerkiksi:

Huomaa, että XHTML Basic -versiossa ei sallita sisäkkäisiä taulukoita, kuten muissa HTML-versioissa.