Samuelin sivukurssi

Rakenne

Esimerkkisivu

Alla on esimerkki web-sivun lähdekoodista, eli XHTML-dokumentista. Dokumentti noudattaa HTML-kielen versiota XHTML Basic, mikä on kerrottu ensimmäisellä rivillä. head-osassa on kerrottu otsikon lisäksi dokumentin tekijä ja päivä, jona dokumenttia on viimeksi muutettu. body-osassa on ensin sivun pääotsake, sitten kappale eri tavoin muotoiltua tekstiä, sisäkkäisiä listoja ja taulukko. Lopuksi sivulla on vielä kuva. Skandinaaviset merkit (ä ja ö) on korvattu standardinmukaisilla korvikkeilla ä (a + umlaut) ja ö (o + umlaut).

Jos tahdot käyttää esimerkkisivua oman sivusi pohjana, kopioi alla oleva koodi haluamaasi tekstieditoriin ja tallenna se nimellä esim.html. Älä kuitenkaan tallenna tämän sivun lähdekoodia, sillä siinä esimerkkisivun tagit on määritelty <- ja >-merkeillä, jotta ne näkyisivät selaimessa oikein.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML Basic 1.0//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml-basic/xhtml-basic10.dtd">
<html>
 <head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./tyylit.css" />
 <title>Esimerkkisivu</title>
 </head>
 <body>
 <h1>Esimerkkisivu</h1>
 <p>Tällä sivullä esitellään XHTML-elementtejä.</p>
 <p>Tässä kappaleessa on
   linkki <a href="http://w3.org/TR/html">uusimpaan HTML-versioon</a>.</p>
 <h2>Listat</h2>
 <ul>
  <li>yksi</li>
  <li>toinen</li>
 </ul>
 <h3>Järjestysnumeroilla</h3>
 <ol>
  <li>ensimmäinen</li>
  <li>toinen</li>
 </ol>
 <h2>Taulukko</h2>
 <table summary="lyhyt kuvaus taulukon sisällöstä">
  <caption>Taulukon otsikko</caption>
  <tr><th>1. sarakkeen otsikko</th><th>2. sarakkeen otsikko</th></tr>
  <tr><td>1. rivin 1. sarake</td><td>1. rivin 2. sarake</td></tr>
  <tr><td>2. rivin 1. sarake</td><td>2. rivin 2. sarake</td></tr>
 </table>
 <h2>Oma osio kuvalle</h2>
 <div>
  <img alt="oma kuva" src="omakuva.jpg" width="60" height="100" />
 </div>
 </body>
</html>