Samuelin sivukurssi

Usein kysytyt kysymykset

Miten selain jaetaan kehyksiin?

Selaimen ikkunan voi jakaa osiin FRAMESET- ja FRAME-tageilla (lisätty HTML:n versioon 4). Tällöin on hyvä määrittää myös NOFRAMES-vaihtoehto selaimille, jotka eivät tue kyseisiä komentoja.

"Framessa" olevaa linkkiä seurattaessa kohdesivu ilmestyy yleensä samaan "frameen". Tämän voi välttää antamalla ankkurille A lisämääreen TARGET="_top". Esimerkiksi suunnistuspainikkeissa tarvittavat ikkunoiden väliset linkit tehdään lisäämällä TARGET="frame1", jossa frame1 on kohdeikkunan nimi. Kokonaan uuden selainikkunan voi avata lisämääreellä TARGET="_new" tai TARGET="_blank". Nämäkin ovat Netscapen omia laajennuksia.

Huom! Jos tahdot poistaa Netscapen selaimilla kehysten väliin jäävän muutaman pikselin kokoisen välin, jokaisessa kehyksessä olevan sivun BODY-tagille on annettava (standardissa määrittelemättömät) attribuutit MARGINHEIGHT=0 ja MARGINWIDTH=0.