Samuelin sivukurssi

Usein kysytyt kysymykset

Miksi sivuni ei toimi?

Toiseksi yleisimmin kuulemani kysymys on: "Miksi sivuni ei toimi?" Joskus selainohjelma ei suostu lainkaan näyttämään sivua, joskus linkistä ei pääse minnekään, joskus teksti ja kuvat näkyvät eri tavalla kuin sivun tekijä tahtoisi. Yleensä ongelmasta selviää, kun tarkistaa seuraavat asiat:

Onko sivun osoite oikein?
Selainohjelma etsii sivua tietyn osoitteen mukaan. Sekä oman koneen levykkeellä tai kiintolevyllä olevalla paikallisella että julkisella, verkkopalvelimella sijaitsevilla sivuilla on oma osoite. Paikallisten sivujen osoite alkaa yleensä file:// ja julkisten http://. Tämän jälkeen tulee sivun osoite kokonaisuudessaan. Esimerkiksi file:///C:\files/internet/html/kotisivu.htm tai http://www.palvelin.fi/~tunnus/kotisivu.html. Verkkopalvelimella sijaitsevan sivun pitää yleensä sijaita public_html-nimisessä hakemistossa, johon osoitteessa viitataan matomerkillä (~) sekä käyttäjän tunnuksella.
Ovatko oikeudet oikein?
Julkisille sivuille ja niillä näkyville kuville tulee antaa lukuoikeudet. Ota yhteys verkkopalvelimeen ja vaihda hakemistoa kotihakemistostasi public_html-hakemistoon komennolla cd public_html. Määrää sen jälkeen kaikille oikeus lukea haluamaasi tiedostoa, esimerkiksi chmod a+r index.html tai chmod omakuva.gif a+r. Palvelimesta riippuen komennolle chmod annettavien määreiden (tiedostonimi ja a+r-määritys) järjestys voi vaihdella. Oikea järjestys löytyy kokeilemalla.
Onko sivulla kirjoitusvirheitä?
HTML-dokumentissa esiintyy yleensä paljon < ja >-merkkejä sekä lainausmerkkejä. Nämä esiintyvät aina pareittain. Tagin aloittava <-merkki tarvitsee aina parikseen tagin lopettavan >-merkin. Samoin lainausmerkit sulkevat aina sisäänsä jonkun tietyn määritelmän, esimerkiksi osoitteen tai tiedostonimen. Mikäli jokin tällainen merkki jää puuttumaan, todennäköisesti sivulla jokin ei toimi. Myös lopputagit aiheuttavat päänvaivaa. Joillain elementeillä lopetustagi on pakollinen [esim. <B>...</B>], joillain vaihtoehtoinen [esim. <P>...(</P>)] ja joillain kielletty [esim. <BR>]. Nämä virheet löytyvät yleensä validoinnin avulla.
Merkitsetkö sisältöä vai ulkonäköä?
HTML on merkintäkieli - se on alkujaan tarkoitettu vain sisällön merkitsemiseen ympäristöstä riippumatta. Kun sivun tekijä alkaa kiinnittää enemmän huomiota sivun ulkoasuun, HTML ei aina toteutakaan toivomuksia. Useat asemointiongelmat voidaan ratkaista käyttämällä taulukoita (TABLE), mutta niilläkään ei aina saa määrättyä kuvien ja tekstin suhteita täysin haluamikseen. Paras tapa saada sivunsa "toimimaan" on merkitä sivun sisältöä ja jättää ulkoasu selainohjelman muotoiltavaksi. Siihen HTML on mitä mainioin työkalu.