Samuelin sivukurssi

Kokonaisuus

Suunnistus

Useita sivuja käsittävää kokonaisuutta laadittaessa on ratkaistava koko joukko uusia ongelmia. Lukijan pitäisi koko ajan tietää, millä sivulla on, ja mihin kokonaisuuteen sivu kuuluu. Samoin joka sivulta pitäisi olla helposti löytyvä linkki mahdolliselle pääsivulle tai sisällysluetteloon. Linkkien nimeämiseen kannattaa kiinnittää huomiota.

Laajoilla kokonaisuuksilla on yleensä yksi yleinen kaava, jota kaikki siihen liittyvät sivut noudattavat. Jos kaikki sivut sijaitsevat samassa hakemistossa, ensimmäinen sivu on yleensä nimeltään index.html, jonka selain lataa automaattisesti, jos sille antaa vain hakemiston nimen. Tältä sivulta pääsee sitten kokonaisuuden muille sivuille. Lukijat eivät kuitenkaan aina tule sivuille tämän "kansilehden" kautta, vaan esimerkiksi hakupalvelimelta.

Monet opastavat lukijaa sivuillaan nuolilla. Oikealle osoittava nuoli vie "seuraavalle" sivulle, vasemmalle vievä nuoli "takaisin". Joskus käytetään myös vastaavia sanoja. Lineaarinen järjestelmä, jossa jokaisella sivulla on edeltäjä ja seuraaja, on periytynyt paperiviestinnästä, mutta on linkitetylle hypertekstille vieras.

Koska sivulle voi tulla mistä hyvänsä eikä seuraava sivu kuulu web-sivuihin, "takaisin" ja "eteenpäin" vieviä linkkejä tulee välttää. Miksei nimetä linkkejä niiden todellisen kohteen mukaan - esimerkiksi "hakemisto" ja "piparkakkuohje". Näin lukija tietää aina, minne linkkiä seuraamalla pääsee.